โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

12 ก.ค.60 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองโดน โดยมีนายสุรจิต เอี่ยมธรรม ปลัดอาวุโส เป็นผู้แทน นายอำเภอหนองโดนพบกลุ่มเป้าหมายและมอบแนวทางในการดำเนินโครงการ

(Visited 104 times, 1 visits today)