ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

วันที่ 3 ก.ค. 2560 อำเภอหนองโดน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองโดน ได้จัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทบยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านสัมมาชีพและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอหนองโดน โดยมีผู้สนใจประมาณ 160 คน

 

(Visited 84 times, 1 visits today)