พช.หนองบุญมาก KICK OFF ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก KICK OFF ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📆 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน”มาเป็นแนวทางปฏิบัติขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด อาทิ คะน้า มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ผักชี ตะไคร้ พริก กระเพรา ผักชีฝรั่ง แมงลัก โหระพา เป็นต้น ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ พร้อมด้วยนางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก หัวหน้าส่วนราชการ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และเพื่อขยายผลในทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาต่อไป

🏛 ณ บ้านพักนายอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.โคราช
#สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#หนองบุญมาก #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_หนองบุญมาก_นครราชสีมา
📸 สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)