พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

📆 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุม
🔹ในการนี้นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำหนองบุญมาก เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ได้แก่
1.การดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.Kick Off กิจกรรม”วันดินโลก”(World Soil Day)
4.การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
5.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566

🏛 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#หนองบุญมาก #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_หนองบุญมาก_นครราชสีมา
📸 สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)