พช.หนองบุญมาก ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

📆 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
🕒 เวลา 13.00 น.

🔹นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรเพื่อชี้แจงข้อราชการนโยบายจากส่วนราชการ
🔹 ทั้งนี้นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ได้แก่
1.การดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.Kick Off กิจกรรม”วันดินโลก”(World Soil Day)
4.การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
5.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566

🏛 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#หนองบุญมาก #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_หนองบุญมาก_นครราชสีมา
📸 สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)