พช.หนองบุญมาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

📆วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
🕒 เวลา 08.30 น.

🔹นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้นายอภินันท์ ใจรื่น ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย พร้อมด้วยนางปิยะพร วงศ์บุญชู เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสตรีทั้ง 9 ตำบล ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🏛 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD_Nongbunmark_WeCanDo
CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 5 times, 1 visits today)