พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

📆 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
🕒 เวลา 13.00 น.

🔹นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม
🔹ในการนี้นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ได้แก่
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP 65
2. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือสินค้า(OTOP)
3. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

🏛 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD_Nongbunmark_WeCanDo
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 5 times, 1 visits today)