นางสาวธนิกา ปักการะโน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongbunnak วันที่ 07 ก.ย. 2564

อ.หนองบุญมาก ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการเเละประชาชนทั่วไปสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในเเผ่นดิน”

(christmas tree)ที่นี่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [...]