ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongbunnak วันที่ 05 ส.ค. 2565

พช.หนองบุญมาก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2 /2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongbunnak วันที่ 03 ส.ค. 2565

พช.หนองบุญมาก เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nongbunnak วันที่ 05 ส.ค. 2565

พช.หนองบุญมาก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2 /2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️ 📣พช.หนองบุ [...]