สพอ.โนนแดง อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 วันอังคาร ที่7 ธันวาคม 2564 🔅

📍ที่นี่ พัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง นครราชสีมา ☘️ สพอ.โนนแดง [...]
อ่านเพิ่มเติม

☘️ สพอ.โนนแดง อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่1 วันจันทร์ ที่6 ธันวาคม 2564 🔅

📍ที่นี่ พัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง นครราชสีมา ☘️ สพอ.โนนแดง [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5 ธันวาคม​ 2564 🇹🇭

⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา⭐️ กิจกรรมเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.โนนแดง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2

📍ที่นี่ พัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง นครราชสีมา ☘️ สพอ.โนนแดง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.โนนแดง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่นี่ สพอ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 📣พช.โนนแดง ดำเนินโครงการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.โนนแดง จ.นครราชสีมา สำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

😊ที่นี่ สพอ.โนนแดง จ.นครราชสีมา สำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วม [...]
อ่านเพิ่มเติม