โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ด้านส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผ้าเอกลักษณ์อำเภอโนนแดง

นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง ประธานในพิธี พร้อมด้วย [...]
อ่านเพิ่มเติม