พช.โนนแดง ร่วม Kick off โครงการ Korat Care U

ที่นี่…โนนแดง จ. นครราชสีมา

📢 พช.โนนแดง ร่วม Kick off โครงการ Korat Care U 📢

🗓 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

📝 นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง ประธาน พชอ.โนนแดง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และ Kick off โครงการ Korat Care U เพื่อดำเนินการป้องกันความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
🌿 ในการนี้ นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอโนนแดง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

📌 ณ พื้นที่อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #จังหวัดนครราชสีมา
#พช_นครราชสีมา
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CNS
#พช.โนนแดง

สถานีข่าว พช.โนนแดง จ.นครราชสีมา รายงาน

(Visited 49 times, 1 visits today)