พช.โนนแดง ร่วมต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่นี่…โนนแดง จ. นครราชสีมา

📢 พช.โนนแดง ร่วมต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 📢

🗓 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

📝 นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ลงพื้นที่อำเภอโนนแดง เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ชุมชนหนองโจด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา และร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
🌿 ในการนี้ นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #จังหวัดนครราชสีมา
#พช_นครราชสีมา
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CNS
#พช.โนนแดง

สถานีข่าว พช.โนนแดง จ.นครราชสีมา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)