นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานในการประชุมเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

🍊🍋ข่าวประชาสัมพันธ์🍊🍋

“ถิ่นมะปรางหวาน ฐานธรรมมะ ถ้ำพระนเรศวร ล้วนพืชพรรณ ตระการตาภูผา”

♥️วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานในการประชุมเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น 2

📸 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

(Visited 11 times, 1 visits today)