พช.นิคมน้ำอูน ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. นิคมน้ำอูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๔๗ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. นิคมน้ำอูน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังเชิดชูเกียรติสตรี ด้วยกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม”

จังหวัดสกลนคร “รวมพลังเชิดชูเกียรติสตรี ด้วยกิจกรรมที่ด [...]
อ่านเพิ่มเติม