พช. นิคมน้ำอูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๔๗ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 26 มีนาคม 2564
นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมาย นางจารุณี ศรีนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๔๗ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีการจัดตั้งกลุ่มและรับสมัครสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💰
📸สำนักข่าว CDD นิคมน้ำอูน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร
Facebook : CDD Nikhom Nam Un

(Visited 5 times, 1 visits today)