🧵พช.นิคมน้ำอูน ประชาสัมพันธ์การทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 🧵

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
         นายประจักษ์ อยู่คง พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมาย นายสุจริต พรมกาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมเก็บข้อมูลกลุ่มสัมมาชีพ ณ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
จากการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทางกลุ่มมีปัญหาอุปสรรคคือ เมื่อนำเส้นฝ้ายที่มัดแล้วลงย้อม สีครามจะจับไม่ทั่วถึง จึงต้องแก้ไขด้วยการย้อมหลายรอบ เพื่อให้สีครามจับอย่างสม่ำเสมอ
          ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ การประกวด “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของจังหวัดสกลนคร ให้กลุ่มได้รับทราบ หากกลุ่มสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับส่งประกวดต่อไป

💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💰
📸สำนักข่าว CDD นิคมน้ำอูน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร
Facebook : CDD Nikhom Nam Un

(Visited 16 times, 1 visits today)