“พช.สกลนคร จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
~~~~~~~~~~~~
“พช.สกลนคร จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดสกลนคร”
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
จากนั้น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นางสาวรมณ ณะรังษี พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยาวชนจากโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมเดินแบบผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สืบสานและต่อยอดและประชาสัมพันธ์ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จัก สร้างคุณค่าให้แก่ผ้าทอของจังหวัดสกลนคร ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ภายในงานมีการจัดและแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 20 บูธ และการจัดนิทรรศการผ้าที่ได้รับรางวัลและส่งเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ
ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
>>Change for Good<<

(Visited 58 times, 1 visits today)