(สพอ.นิคมคำสร้อย) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ ;

concept process saving group

บรรยายกลุ่มออมทรัพย์ ฯ

เอกสารกลุ่มออมทรัพย์บ้านบ้านหนองนกเขียน ปี ๒๕๖๑

แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)