(สพอ.นิคมคำสร้อย) สัมมาชีพชุมชน

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ ;

คู่มือสัมมาชีพชุมชน 2561

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561

กองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ๒๕๖๑

ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้นแบบ อ.นิคมคำสร้อย ปี ๒๕๖๑

 

 

(Visited 450 times, 1 visits today)