(สพอ.นิคมคำสร้อย) ข้อมูล จปฐ. อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ ;

คู่มือบันทึก-จปฐ.-2560-2564

สรุปข้อมูลที่สำคัญ (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลโชคชัย

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลกกแดง

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนากอก

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนาอุดม

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลนิคมคำสร้อย

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลร่มเกล้า

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2561 ระดับตำบลหนองแวง

ผู้จัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น อ.นิคมคำสร้อย ปี ๒๕๖๑ (นายมิตร จันทรา)

ผู้บันทึก จปฐ. ดีเด่น อ.นิคมคำสร้อย ปี ๒๕๖๑ (นางสาวนฤมล คูณพูล)

(Visited 56 times, 1 visits today)