(สพอ.นิคมคำสร้อย) การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยระบบสารสนเทศ

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ ;

คู่มือจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน ปี 2561

คู่มือบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยระบบสารสนเทศ

คู่มือยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖o-๒๕๖๔

 

 

(Visited 497 times, 1 visits today)