ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด ปี 2560 ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 31 times, 1 visits today)