(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประกวดกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน (กลุ่มสตรีฯ) ม.๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร (ระดับเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๑) ประจำปี ๒๕๖๒

(Visited 243 times, 1 visits today)