(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมโครงการ​ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน​ (KM​ Market)​ กิจกรรม​ที่​ ๒​ เสริมร้างแรงจูงใจ​ในการจัดการความรู้​ ระหว่างวันที่​ ๒-๔​ กันยายน​ ๒๕๖๒​

วันที่​ ๔ กันยายน​ ๒๕๖๒ นางสงวน​ มะเสนา พัฒนาการจังหวัด [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมสร้อย) สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เอกสารประกอบการมอบภารกิจสำคัญ ของท่าน อพช. นิสิต จันทร์สมวงศ์ ในการประชุมกรมฯ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เอกสารประกอบการมอบภารกิจสำคัญ ของ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o ระดับอำเภอ” ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนนิคมคำสร้อย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) หมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมฯ จ.มุกดาหาร

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ [...]

อ่านต่อ