@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย บูรณาการแก้จนฯ มิติความเป็นอยู่ “จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสี”ต่อยอดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย บูรณาการแก้จนฯ มิติความเป็นอยู่ “จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสี”ต่อยอดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) ผรส. จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีบ้านห่วงใยจากใจ GLO จัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร” ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ครัวเรือนนางหนู เหมพันธ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย โดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านห่วงใยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นการต่อยอดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ซึ่งงบประมาณในการทาสีบ้านไม่มี ทางอำเภอจึงร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ขับเคลื่อนโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ในระดับพื้นที่
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 19 times, 1 visits today)