@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นางพนารัตน์ โนรี พัฒนากรประจำตำบลกกแดง ลงพื้นที่ตำบลกกแดงร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมสอยดาวในการออกร้านกาชาดสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
CDD MUKDAHAN : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 27 times, 1 visits today)