@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน โครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชกา [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย บูรณาการแก้จนฯ มิติความเป็นอยู่ “จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสี”ต่อยอดโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO สร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร”

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ศจพ.อ.นิคมคำสร้อย บูร [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแห่งความจงรักภักดี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไทยแ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” รับบริจาคผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ก้าวสู่บันไดขั้นที่ ๖ ทำทาน : เหลือแบ่งปัน)

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ดำเนินงานโครงการมุกดา [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สู่ระดับตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “มอบทิศทางการขับเคลื่อ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP (“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สวมใส่ผ้าไทยไปลอยกระทง) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เดินหน้าส่งเสริมและยก [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานต้นบุญ จุลกฐิน คืนถิ่นภูไท”ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จัดแสดงและจำหน่ายสินค [...]

อ่านต่อ