@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทันกำหนดเวลาตามข้อสั่งการของจังหวัด” พร้อมส่งเสริม สานต่อ และต่อยอดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ให้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เร่งยืนยันยอดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทันกำหนดเวลาตามข้อสั่งการของจังหวัด” พร้อมส่งเสริม สานต่อ และต่อยอดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ให้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร พร้อมด้วย นางพรรณเนตร สีวะกุล ประธานประธานคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลโชคชัย ลงพื้นที่เพื่อเซ็นต์เอกสารการยืนยันยอดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลโชคชัยและนาอุดม
CDD MUKDAHAN : Change for Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 14 times, 1 visits today)