@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างพัฒนาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางพนารัตน์ โนรี นว.พช.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และ จนท.พช.ทุกคน จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พร้อมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สำนักงาน เสริมสร้างพัฒนาภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 16 times, 1 visits today)