@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์” เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “เปิดตัว ตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์” เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP
วันที่ 22 กันยายน 2565 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลร่มเกล้า คณะกรรมการวัดด่านพระอินทร์ ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดกิจกรรมเปิดตัว ตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์” เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า วัดดานพระอินทร์ เป็น วัดสวยของอีสาน ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆ เลย โดยบริเวณที่ตั้งของวัดจะอยู่กลางป่า ล้อมด้วยธรรมชาติสวยๆ สามารถมองเห็นวิวของกังหันลมได้อีกด้วย ซึ่งความโดดเด่นของวัดนี้ก็เหมาะกับสายบุญมากๆ เพราะมี องค์พญานาค พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เจดีย์แก้วชัยมงคล พระพุทธรูปต่างๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ รวมไปถึง ถ้ำพญานาค สุดอลังการ ที่รวมกันอยู่ที่นี่ การเปิดตลาดนัดชุมชนวัดดานพระอินทร์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตจากแปลง โคก หนอง นา โมเดล ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับรายได้ครัวเรือน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งจะจัดจำหน่าย ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ณ วัดดานพระอินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 61 times, 1 visits today)