@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย” เพื่อความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย” เพื่อความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย รับมอบเทียน เพื่อนำไปหล่อหลอม โครงการหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย เพื่อเป็นพุทธบูชา และนำถวายพระสงฆ์ใช้ในการจุดบูชาตามอารามระหว่างห่วงจำพรรษา
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมทีมงานได้ร่วมมอบปัจจัยและเทียนพรรษา ณ วันพุทโธธัมมะธะโร (วัดภูดานแต้) บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 38 times, 1 visits today)