“พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

วันนี้ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ทั้ง 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ให้แก่คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ โดยนายชายสิทธิ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมสร้อย เน้นย้ำให้ส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ ไปแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ชั้น 2
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 13 times, 1 visits today)