@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเทียน หลอมจิตใจ ไทนิคมคำสร้อย” เพื่อความสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำบุญถวายเทียน ซึ่งมุ่งหวังให้มีปัญญาสว่างไสว ชีวิตจะได้รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ร่วมทำบุญโครงการหล่อเ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”(อกส.อ)

@ พช. นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประชุมอนุกรรมการกลั่ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จับมือเอกชนร่วมแก้จน” บริษัทวินชัย จำกัด และ บริษัทบ่อทอง จำกัด มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “จับมือเอกชนร่วมแก้จน” [...]

อ่านต่อ

“@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ดีเด่นระดับเขตตรวจฯ”

“@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร “ประกวดสารสนเทศต [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รับมอบผลผลิตจากโคกหนองนาโมเดล ปลอดสารพิษ วิถีพอเพียง สู่ขั้นก้าวหน้า (บันไดขั้นที่ 6 : ทำทาน เหลือก็แบ่งปัน และบันไดขั้นที่ 9 : สร้างเครือข่าย)

@ พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รับมอบผลผลิตจากโคกหนอง [...]

อ่านต่อ