@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เร่งส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น.เเละเวลา13.00น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางสาวพิมพ์พร คนเพียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ณ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง(กข.คจ.)และบ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก(กข.คจ.) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 37 times, 1 visits today)