@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเตรียมนำไปจัดในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65

@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือข่าย OTOP พร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเตรียมนำไปจัดในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP อำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเตรียมนำไปจัดในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 65
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า การประดิษฐ์ผีเสื้อในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าพื้นเมืองจากพี่น้องเครือข่าย OTOP ที่มีความต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน นำมาสนับสนุนมอบให้สำนักงาน โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะได้ทำการประสานจัดหาช่าง ตัด เย็บ ที่มีความสามารถ และชำนาญ มาร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นเมืองเพื่อจะนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)