@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี 2564

พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 07.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอนิคมคำสร้อย ณ สำนักสงฆ์บ้านสระพัง หมู่ที่ 7 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอนิคมคำสร้อยในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 37 times, 1 visits today)