@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรเช้า เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนกุศลให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เสียชีวิต โดยจัดให้พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้า

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 07.30 น. พระครูประโชติจันทรังษี ประธานฝ่าสงฆ์ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และข้าราชการในสังกัด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทำบุญตักบาตรเช้า เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนกุศลให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เสียชีวิต โดยจัดให้พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์จำนวน 5 รูป

(Visited 75 times, 1 visits today)