🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌅 💓รวมพลังเอามื้อสามัคคี คืนชีวิตให้แผ่นดิน โคก หนอง นา พช. คือโอกาสและทางรอด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน💓

🛣@พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌅 💓รวมพลังเอามื้อสามัคคี คืนชีวิตให้แผ่นดิน โคก หนอง นา พช. คือโอกาสและทางรอด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน💓
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.อำเภอนิคมคำสร้อยได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครัวเรือนนางสาวปวีณา พรมจันทร์ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นายสุรชัย ไกลกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมายโคกหนองนาตำบลโชคชัย พัฒนากร นพต.จำนวน 40 คน กิจกรรมในการเอามื้อสามัคคีประกอบด้วย การบริหารจัดการพื้นที่ปลูก 3อย่างประโยชน์4อย่าง แบะการปลูก การห่มฟาง การทำครอบกระลเบี้องเพื่อเลี้ยงปู กบ ในนาข้าว การทำฝายชะลอน้ำ ครัวเรือนได้แสดงความรู้ดีใจในกิจกรรมและจะลงมือทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบคนในชุมชนต่อไป นายกอบต.และกำนันได้เสนอจะต่อยอดให้ครัวเรือนในเรื่องการไฟฟ้าโซล่าเซล ในตำบลเกิดการร่วมด้วยช่วยกันทุกระดับ อย่างดียิ่งค่ะ
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Goodเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 32 times, 1 visits today)