@ พช.นิคมคำสร้อย “ติดตาม Monitor เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมออกแบบรายละเลียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช. ”

@ พช.นิคมคำสร้อย “ติดตาม Monitor เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมอ [...]

อ่านต่อ

@ พช. นิคมคำสร้อย “ยกระดับเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.)” “อช.นิคมคำสร้อยร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการกองทุนขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน”

@ พช. นิคมคำสร้อย “ยกระดับเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร

พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด [...]

อ่านต่อ