@ พช.นิคมคำสร้อย “เร่งบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด”

@ พช.นิคมคำสร้อย “เร่งบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาท [...]

อ่านต่อ