@พช.นิคมคำสร้อย พจ.มุกดาหาร สร้างขวัญกำลังใจทีม (นพต.)นิคมคำสร้อย เน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการ (พพช.) รูปแบบโคก หนองนา โมเดล

@พช.นิคมคำสร้อย พจ.มุกดาหาร สร้างขวัญกำลังใจทีม (นพต.)นิคมคำสร้อย เน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการ (พพช.) รูปแบบโคก หนองนา โมเดล
วันที่ 5 ก.พ. 2564 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัมนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

(Visited 68 times, 1 visits today)