@ พช.นิคมคำสร้อย “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ยกระดับบทบาทผู้นำฯ สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

@ พช.นิคมคำสร้อย “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย พจ.มุกดาหาร สร้างขวัญกำลังใจทีม (นพต.)นิคมคำสร้อย เน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการ (พพช.) รูปแบบโคก หนองนา โมเดล

@พช.นิคมคำสร้อย พจ.มุกดาหาร สร้างขวัญกำลังใจทีม (นพต.)น [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง “ปรับ Mindset เปลี่ยนกรอบคิด สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพี [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย “สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือนต่อยอดวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตชุมชนปลูกผัก”

@ พช.นิคมคำสร้อย “สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือ [...]

อ่านต่อ