พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mindset)

@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพี [...]

อ่านต่อ

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good [...]

อ่านต่อ

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 “ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ นักพัฒนาพ้นที่ต้นแบบ”

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 “ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังสรุปความก้ [...]

อ่านต่อ