“@พช.นิคมคำสร้อย” ….“กาชาดช่วยเรา-เราช่วยกาชาด”

“@พช.นิคมคำสร้อย” ….“กาชาดช่วยเรา-เราช่วยกาชาด” ▪ 22 ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑3.๐๐ น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดินรณรงค์รับบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เงินสด เพื่อสมทบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ปีกับงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในเดือนมกราคมศกนี้ เพื่อนำสิ่งของรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อใช้เป็นของรางวัล “ร้านมัจฉากาชาด ไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น-ทีวี-จักรยาน-เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนรอบตลาดสดเทศบาลนิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 40 times, 1 visits today)