@พช.นิคมคำสร้อยประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

**พช.นิคมคำสร้อย ** วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น [...]

อ่านต่อ

@พ.ช.นิคมคำสร้อยเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ยกระดับการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ

**พช.นิคมคำสร้อย ** วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย โครงการผู้นำพันธุ์ใหม่หัวใจประชาชนด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5 เพื่อเสริมสร้างบทบาทพัฒนาศักยภาพผู้นำให้มีประสิทธิภาพ

**พช.นิคมคำสร้อย ** วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย นำ”นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. น [...]

อ่านต่อ

“@พช.นิคมคำสร้อย” ประชุมเข้ม! จัดทัพลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“@พช.นิคมคำสร้อย” ประชุมเข้ม! จัดทัพลูกจ้าง [...]

อ่านต่อ

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นา [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นา [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย ทำสัญญาเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ