@พช.นิคมคำสร้อย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

@ พช.นิคมคำสร้อย
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชายสิทธิ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโคก หนอง นา โมเดล ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย และกิจกรรมจากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม ในชีวิตประจำวันจากพืชผัก อาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการอำเภอ อปท. พร้อมทั้งองค์กรสตรี ผู้นำอช. ผู้นำชุมชนชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน//
Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 22 times, 1 visits today)