?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่าย โรงเรียนในพื้นที่ ณ ที่พักสงฆ์ สมเด็จ 1 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณวัด การปลูกต้นทองอุไร การปลูกต้นไม้มงคล การปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด ฯลฯ
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง ได้แก่ ผักบุ้งจีน คะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง พริก ผักชีลาว ฯลฯ
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย
Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 51 times, 1 visits today)