?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา โดยมี พระครูวิชัยธรรมสิริ เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัย บ้านบะ หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัด การปลูกต้นไม้มงคล การปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด ฯลฯ
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า วัดเป็นหัวใจหลักของสังคม การพัฒนาวัดให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีความสำคัญและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ผู้นำชุมชน เครือข่าย องค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชน ต้องช่วยกันในการขับเคลื่อน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส ภายในวัดเป็นประจำ

(Visited 46 times, 1 visits today)