?@พช.นิคมคำสร้อย? “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักส่วนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลสู่โรงเรียน

?@พช.นิคมคำสร้อย? “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักส่วนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลสู่โรงเรียน วันที่ 14 ส.ค. 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านโนนเกษม ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
>> นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นหน่วยงานหลัก ที่จะสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักทุกครัวเรือน และขยายผลสู่ระดับหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ในห้วงระยะที่ 2 สร้างความต่อเนื่องคือพลัง โดยผักที่ปลูกได้แก่ มะกรูด มะนาว ข่า ตะไคร้ ขมิ้น กล้วย มะละกอ คะน้า ผักบุ้ง ฯลฯ
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 22 times, 1 visits today)