“พช. นิคมคำสร้อย “นำทีม Move For Fund ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน”

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย “นำทีม Move For Fund ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน” วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระยุทธ สุวรรณศรี นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วย ทีมทีม Move for fund ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนชุมชน ได้มอบวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน แก่ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 20 ครัวเรือน ณ โนนเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมคำสร้อย และบ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 2 ตำบลกกแดง
//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน// Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)